« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni150.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
21.11.2019, 10:40:32 systém Dražba byla ukončena
21.11.2019, 10:40:32 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 319007 s nejvyšším podáním 150.000,- Kč
21.11.2019, 10:38:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
21.11.2019, 10:35:31 319007 Učiněno podání: 150.000,- Kč
21.11.2019, 10:34:28 319003 Učiněno podání: 145.000,- Kč
21.11.2019, 10:33:16 319007 Učiněno podání: 140.000,- Kč
21.11.2019, 10:32:46 319003 Učiněno podání: 135.000,- Kč
21.11.2019, 10:32:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
21.11.2019, 10:29:09 319007 Učiněno podání: 130.000,- Kč
21.11.2019, 10:28:35 319001 Učiněno podání: 125.000,- Kč
21.11.2019, 10:27:35 319003 Učiněno podání: 120.000,- Kč
21.11.2019, 10:26:28 319007 Učiněno podání: 115.000,- Kč
21.11.2019, 10:26:02 319003 Učiněno podání: 110.000,- Kč
21.11.2019, 10:25:33 319009 Učiněno podání: 105.000,- Kč
21.11.2019, 10:24:40 319003 Učiněno podání: 95.000,- Kč
21.11.2019, 10:21:18 319005 Učiněno podání: 90.000,- Kč
21.11.2019, 10:19:57 319007 Učiněno podání: 85.000,- Kč
21.11.2019, 10:09:51 319005 Učiněno podání: 80.000,- Kč
21.11.2019, 10:08:39 319007 Učiněno podání: 75.000,- Kč
21.11.2019, 10:08:19 319005 Učiněno podání: 70.000,- Kč
21.11.2019, 10:07:25 319007 Učiněno podání: 65.000,- Kč
21.11.2019, 10:01:24 319009 Učiněno podání: 60.000,- Kč
21.11.2019, 10:00:58 319007 Učiněno podání: 55.000,- Kč
21.11.2019, 10:00:04 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
319001, 319002, 319003, 319004, 319005, 319006, 319007, 319008, 319009, 319011
21.11.2019, 10:00:04 systém Dražba byla zahájena
21.11.2019, 09:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
21.11.2019, 09:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
21.11.2019, 09:58:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna