« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni145.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
21.11.2019, 11:50:33 systém Dražba byla ukončena
21.11.2019, 11:50:33 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 419001 s nejvyšším podáním 145.000,- Kč
21.11.2019, 11:48:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
21.11.2019, 11:45:15 419001 Učiněno podání: 145.000,- Kč
21.11.2019, 11:45:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
21.11.2019, 11:41:39 419002 Učiněno podání: 140.000,- Kč
21.11.2019, 11:40:10 419001 Učiněno podání: 135.000,- Kč
21.11.2019, 11:39:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
21.11.2019, 11:36:06 419002 Učiněno podání: 130.000,- Kč
21.11.2019, 11:34:59 419001 Učiněno podání: 125.000,- Kč
21.11.2019, 11:32:49 419002 Učiněno podání: 120.000,- Kč
21.11.2019, 11:32:08 419001 Učiněno podání: 115.000,- Kč
21.11.2019, 11:29:42 419002 Učiněno podání: 110.000,- Kč
21.11.2019, 11:29:15 419001 Učiněno podání: 105.000,- Kč
21.11.2019, 11:26:30 419002 Učiněno podání: 100.000,- Kč
21.11.2019, 11:26:11 419001 Učiněno podání: 95.000,- Kč
21.11.2019, 11:23:18 419002 Učiněno podání: 90.000,- Kč
21.11.2019, 11:22:54 419001 Učiněno podání: 85.000,- Kč
21.11.2019, 11:20:57 419002 Učiněno podání: 80.000,- Kč
21.11.2019, 11:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
419001, 419002, 419003
21.11.2019, 11:00:03 systém Dražba byla zahájena
21.11.2019, 10:58:03 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
21.11.2019, 10:58:03 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
21.11.2019, 10:58:03 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna