Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Bytová jednotka v domě Chodov, č.p. 1381, k.ú. Chodov, obec Praha, okres Hlavní město Praha

Aktuální stav dražby:
zaplaceno
dražba byla zrušena z důvodu zaplacení dlužené částky

Základní informace

Typ dražby:
připravovaná
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
182 EX 1729/17
Vyřizuje:
Mgr. Jana Čábelková
Draží:
Mgr. Jana Čábelková
Odhadní cena:
3.460.000,- Kč
Nejnižší podání:
0,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, byt
Okres:
Praha

Související dokumenty

znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba zrušena)
Bytová jednotka v domě Chodov, č.p. 1381, k.ú. Chodov, obec Praha, okres Hlavní město PrahaBytová jednotka v domě Chodov, č.p. 1381, k.ú. Chodov, obec Praha, okres Hlavní město PrahaBytová jednotka v domě Chodov, č.p. 1381, k.ú. Chodov, obec Praha, okres Hlavní město Praha
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Popis předmětu dražby:

I.
Nemovité věci, kterých se exekuce týká (ust. § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř.):
• jednotka č.p./č. jednotky 1381/32, způsob využití: byt, typ jednotky: byt.z.
vymezeno v:
 budova Chodov, č.p. 1381, byt. dům, LV 1830,
 na parcele 2656, LV 1830
• parcela 2656, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 691 m2
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Chodov, na listu vlastnictví č. 13765.

Spolu s podílem id. 603/35635 na společných částech domu a pozemku, a to:
• pozemek parcela č. 2656 o výměře 691 m2, zastavěná plocha a nádvoří
na pozemku stojí stavba: Chodov, č.p. 1381, byt.dům;
• stavba Chodov, č.p. 1381, byt.dům, na parcele č. 2656,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Chodov, na listu vlastnictví č. 1830.

II.
Příslušenství nemovitých věcí, kterých se exekuce týká (ust.§ 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.):
Není známo příslušenství nemovitých věcí uvedených ve výroku I.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace