Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

« zpět k přehledu dražeb

Chcete-li se účastnit této dražby, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu.

Pokud zatím svůj účet nemáte, zaregistrujte se.

Orná půda Hranice, okres Přerov

Aktuální stav dražby:
aktivní

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
182 EX 2323/17
Vyřizuje:
Mgr. Jana Kalistová
Draží:
Mgr. Jana Kalistová
Odhadní cena:
238.000,- Kč
Nejnižší podání:
158.667,- Kč

Informace o dražbě

Začátek dražby:
22.08.2024, 10:00
Konec dražby:
22.08.2024, 10:30
Dražební jistota:
100.000,- Kč
Minimální příhoz:
2.000,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, pozemek
Okres:
Přerov

Související dokumenty

dražební vyhláška
znalecký posudek
Orná půda Hranice, okres Přerov
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Popis předmětu dražby:

Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 907/2 - ostatní plocha o výměře 2.988 m2 a pozemku
p.č. 910/1 - orná půda o výměře 3.108 m2, vše v k.ú. Drahotuše, obec Hranice, okres Přerov, které jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2769/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Hranice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 907/2 se nachází náletové dřeviny.
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:
- pozemky jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci
- pozemky tvoří jednotný funkční celek
Záporné stránky oceňovaných nemovitostí:
- pozemky v současné době využitelné pouze pro zemědělské účely.

Pachtovní smlouva uváděná ve znaleckém posudku je neplatná, neboť jejím uzavřením porušil povinný zákaz nakládat s majetkem. Soudní exekutor vznesl námitku neplatnosti, ke smlouvě nebude přihlíženo.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace