Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Zem stav. bez čp/če, k.ú. Popice u Znojma, obec a okres Znojmo

Aktuální stav dražby:
zaplaceno
dražba byla zrušena z důvodu zaplacení dlužené částky

Základní informace

Typ dražby:
připravovaná
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
182 EX 1224/15
Vyřizuje:
Mgr. Jana Čábelková
Draží:
Mgr. Jana Čábelková
Odhadní cena:
20.000,- Kč
Nejnižší podání:
0,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, zemědělská stavba
Okres:
Znojmo

Související dokumenty

znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba zrušena)
Zem stav. bez čp/če, k.ú. Popice u Znojma, obec a okres ZnojmoZem stav. bez čp/če, k.ú. Popice u Znojma, obec a okres Znojmo
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Popis předmětu dražby:

Nemovité věci, kterých se exekuce týká (ust. § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř.):
•Stavba bez čp/če, zem. stav, na parcele č. 165/2, LV 10002, rozsáhlé chráněné území
vše v katastrálním území Popice u Znojma, obec Znojmo, okres Znojmo, zapsáno na LV č. 172 pro Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.


Příslušenství nemovitých věcí, které se exekuce týká (ust.§ 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.):
•Není známo příslušenství nemovitých věcí uvedených ve výroku I.


Známá věcná břemena, výměnky, nájemní práva, pachtovní práva a předkupní, která prodejem nemovitých věcí uvedených ve výroku I. v dražbě nezaniknou:
•Věcné břemeno užívání ze dne 19.5.1997, právní účinky vkladu ke dni 21.5.1997
◦Oprávnění pro: Briestenská Marta, Briestenský Emanuel Mgr.
◦Povinnost pro: Stavba: bez čp/če na parc. 165/2

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace